MPGK Stargard 17.11.2015.

Remont sieci wodociągowej metodą bezwykopową metodą krakingu w ulicy Włosienniczej w Stargardzie Szczecińkim.

Zakres inwestycji:

Sieć wodociągowa 127 mb.

Inne prace na sieci.

MPGK Stargard 17.11.2015.

Wymiana sieci wodociągowej DN250 AC metodą krakingu w ulicy Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim.

Zakres inwestycji:

Sieć wodociągowa  - 556,72 mb

Inne prace na sieci.

MPGK Stargard 29.10.2015.

Budowa sieci kanalizcji sanitarnej i sieci wodociagowej w ulicy Metalowej w Stargardzie Szczecińskim

 Zakres inwestycji:

Sieć wodociągowa - 526 mb

Sieć kanalizacyjna - 570 mb

EUROVIA POLSKA S.A. - 14.09.2015.

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i sieci gazowej w ramach zadania "Przebudowa ulicy Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim od ulicy Kościuszki do ul. Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego."

Zakres inwestycji:

Sieć wodociągowa (łącznie) - 1007,5m

Sieć kanalizacyjna (łącznie) - 1060,5m

Sieć gazowa - 50,0m

i inne prace instalatorskie i budowlane na sieciach.

MPGK Stargard - 14.08.2015.

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć w ul. Chopina, Niepodległości, Norwida, Herberta, Gombrowicza/Staffa, Gombrowicza, Chrobrego i Kupieckiej w Stargardzie Szczecińskim wraz z przełączeniem pięciu przyłączy.

Zakres inwestycji – roboty montażowe:

 1. Sieć wodociągowa Ø225mm – 185,00 m
 2. Sieć wodociągowa Ø110mm – 300,00 m
 3. Sieć wodociągowa Ø110mm wykonana metodą przecisku – 50,00 m
 4. Sieć wodociągowa Ø90mm – 30,00 m
 5. Przyłącza wodociągowe Ø40mm – 25,00 m (1 przyłącze)
 6. Hydrant nadziemny Ø80 mm – 2 kpl.
 7. Hydrant podziemny Ø80 mm – 1 kpl.

MPGK Stargard - 11.08.2015.

Wymiana wodociągu DN 100 wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Prusa oraz wymiana przyłączy wodociągowych do budynków w ulicy Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Zakres inwestycji – roboty montażowe:

 1. Sieć wodociągowa Ø160mm – 25,00 m
 2. Sieć wodociągowa Ø110mm – 72,00 m
 3. Przyłącza wodociągowe Ø63mm – 70,00 m (5 przyłączy)
 4. Przyłącza wodociągowe Ø50mm – 5,00 m (1 przyłącze)
 5. Przyłącza wodociągowe Ø40mm – 95,00 m (13 przyłączy)
 6. Hydrant nadziemny Ø80 mm – 3 kpl.
 7. Zestawy wodomierzowe wraz z wodomierzem do radiowego odczytu – 20 kpl.

MPGK Stargard - 26.06.2015.

Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Racławickiej w Stargardzie Szczecińskim.

Zakres inwestycji – roboty montażowe:

 1. Sieć wodociągowa Ø110mm – 465,00 m
 2. Przyłącza wodociągowe Ø40mm – 286,00 m (23 przyłącza)
 3. Hydrant podziemny Ø80 mm – 3 kpl.
 4. Zestawy wodomierzowe wraz z wodomierzem do radiowego odczytu – 32 kpl.

Urząd Miasta i Gminy Wolin - 23.06.2015.

Budowa sieci wodociągowej na trasie Kołczewo - Wartowo, Gmina Wolin.

Zakres inwestycji - roboty montażowe:

 1. Sieć wodociągowa PE100 SDR17 Ø160mm – 2 280,00 m
 2. Sieć wodociągowa PE100 SDR17 Ø125mm – 1 560,00 m
 3. Sieć wodociągowa PE100 SDR17 Ø110mm – 696,00 m
 4. Sieć wodociągowa PE100 SDR17 Ø90mm – 780,00 m
 5. Sieć wodociągowa PE100 SDR17 Ø63mm – 830,00 m
 6. Przewiert rurą HDPE Ø225 – 30 m
 7. Studnie betonowe wodomierzowe Ø1500 mm – 1 kpl.
 8. Hydrant nadziemny Ø100 mm – 14 kpl.
 9. Hydrant nadziemny Ø80 mm – 2 szt.

Urząd Miejski Kalisz Pomorski - 10.12.2014.

Budowa sieci wodociągowej Kalisz Pomorski - Cybowo - Cybowo Osiedle wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Kalisz Pomorski.

Zakres inwestycji:

- roboty montażowe instalacyjne:

 1. Sieć wodociągowa PE Ø160mm – 4477,90 m
 2. Sieć wodociągowa PE Ø125mm – 2215,15 m
 3. Przyłącze wodociągowe PE Ø32mm – 44,55 m
 4. Studnie betonowe Ø2000 mm – 3 szt.
 5. Studnia betonowe Ø1200 mm – 1 szt.
 6. Studnia betonowa Ø1000 mm – 2 szt.
 7. Hydrant podziemny Ø80 mm – 7 szt.
 8. Kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia wody o wydajności (producent Hydro-Vacuum)
 9. Przewierty sterowane w rurach ochronnych PE 350, PE 250 – 145,00m
 10. Przeciski w rurze ochronnej stalowej Ø323, Ø273 – 108,50m

- roboty drogowe:

 1. Nawierzchnia drogowa żwirowa – 548 m2
 2. Nawierzchnia drogowa gruntowa – 2611 m2
 3. Nawierzchnia z kostki betonowej – 50 m2

BEN-BRUK - 30.10.2014.

Budowa sieci kanaliacji grawitacyjnej w ramach projektu "Budowa chodnika w miejscowości Osina wraz z odwodnieniem"

Zakres inwestycji:

1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej dn315 PVC SN12 - 96,50mb

2. Sieć kanalizacji grawitacyjnej dn315 PVC SN8 - 329,00mb

3. Sieć kanalizacji grawitacyjnej dn250 PVC SN12 - 75,20mb

4. Sieć kanalizacji grawitacyjnej dn200 PVC SN8 - 2,5mb

5. Sieć kanalizacji grawitacyjnej dn160 PVC SN8 - 93,81mb

6. Studnie betonowe dn1000 - 9 kpl.

7. Studnie PP dn600 - 8 kpl.

8. Studnie PP dn425 - 2 kpl.

MPGK Stargard - 30.10.2014.

Wymiana sici wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Zakres robót:

1. Wykonanie przyłącza wodociagowe Ø40 L - 162,20 mb,

2. Wykonanie przyłącza wodociągowe Ø63 L – 7,9 mb,

3. Wykonanie przyłącza wodociągowe Ø110 L - 11,3 mb,

4. Wykonanie sieci wodociągowej Ø160 L – 454,75 mb,

5. Wykonanie sieci wodociągowej Ø110 L –  44,62 mb,

Gmina Dolice - 30.09.2014.

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ulic Dworcowa i Wiśniowa w Miejscowości Dolice, gmina Dolice.

Zakres inwestycji - roboty montażowe:

1. Sieć wodociągowa PE100 SDR17 dn110 - 492,01m

2. Sieć wodociągowa PE100 SDR17 dn90 - 4,90m

3. Przyłącze wodociągowe PE100 SDR17 dn63 - 4,14m

4. Przyłącze wodociągowe PE100 SDR17 dn40 - 8,56m

5. Przyłącze wodociągowe PE100 SDR17 dn32 - 9,66m

6. Przewiert sterowany rurą HDPE dn225 - 38,00m

7. Studnie betonowe dn1200 - 2 szt.

8. Studnia betonowa osadnikowa dn1000 - 1 szt.

9. Zasuwa żeliwna dn100 - 6 szt.

10.Hydrant nadziemny dn80 - 2 szt.

 

Gmina Kozielice - 22.09.2014.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz gm. Kozielice.

Zakres inwestycji - roboty montażowe:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej Dn200 PVC - 3544,0m

2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn160 PVC (118 szt.) - 1860,0m

3. Rurociąg tłoczny PE Dn50, Dn63, Dn75, Dn90 - 2392,0m

4. Studnie Dn1200 - 86 szt.

5. Studnie Dn600 - 184 szt.

6. Studnie Dn425 - 103 szt.

7. Studnia piaskownik Dn1500 - 4 szt.

8. Przepompownia ścieków Dn1500, Dn1200, Dn1000 - 5 szt.

9. Studnia odpowietrzająca Dn1500 - 4 szt.

10.Studnia odwadniająca Dn1200 - 3 szt.

11.Przeciski w rurze stalowej Dn323 - 601,0m

12.Przewierty sterowane rurą PE Dn160 - 64,0m

13.Nawierzchnia asfaltowa gr. 8 cm (dr. powiatowe, dr. gminne) - 1180 m2

14. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 280m2

Zakres inwestycji - roboty projektowe:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej Dn200 PVC - 541,0m

2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn160 PVC - 66,0m

3. Rurociąg tłoczny PE Dn50, Dn90 - 360,0m

4. Studnie Dn1200 - 10 szt.

5. Studnie Dn600 - 2 szt.

6. Studnie Dn425 - 4 szt.

7. Przepompownie ścieków Dn1000 - 1 szt.

 

 

STRABAG - 31.07.2014.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Stargardzie Szczecińskim przy Lotników 1D

Zakres robót:

1. Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 160mm - 159,0m

2. Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm - 175,5m

3. Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 250mm - 132,0m

4. Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 315mm - 102,0m

5, Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm - 205,5m

6. Rurociąg tłoczny o średnicy 160mm - 38,5m

7. Montaż separatora integrowanego z osadnikiem - 1 szt.

8. Montaż przepompowni wód deszczowych - 1 szt.

9. Montaż wpustów ulicznych - 33 szt.

10.Montaż studni betonowych o średnicy 1000mm - 29 szt.

Gmina Suchań - 24.04.2014.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modrzewo gmina Suchań (III etap).

Zakres inwestycji - roboty budowlano montażowe.

Sieć wodociągowa - łącznie 2042 mb

Przyłącza wodociągowe, studnie rewizyjne, hydranty nadziemne, przewierty sterowane.

Gmina Dolice - 04.02.2014.

Rozbudowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Warszyn - Brzezina, oraz pomiedzy miejscowosciami Brzezina - Płoszkowo Gmina Dolice.

Zakres inwestycji - Sieć wodociągowa.

1. Sieć wodociągowa Warszyn - Brzezina Ø110PVC -2524,00m

2. Sieć wodociągowa Brzezina - Płoszkowo Ø110PVC - 1826,00m

3. Studnia polimerobetonowa Ø1500/2500/1900 - 2 szt.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński 16.01.2014.

Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego:

Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński - Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach - Gmina Stargard Szczeciński.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp z o.o. - 23.07.2013.

Budowa sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 96/33 wraz z przyłączami do działki 96/29 (MTU), zlokalizowanych w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Metalowej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

Zakres inwestycji obejmował: - prace budowlano montażowe.

Między innymi

Sieć wodociągowa w rurach żeliwnych - 458,4m

Sieć kanalizacji sanitarnej  - 352,9m

 

STRON-BUD S.C. - 14.02.2013.

Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chururgicznych do wymogów fachowo - sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie.

Zakres inwestycji: - roboty budowlano montażowe

Sieć wodociągowa (łącznie) - 295,0 mb

Kanały kanalizacji deszczowej - 1194,0 mb

Montaż wpustów ulicznych 40 ton - 17 szt.

Montaż odwodnienia modułowego (skrzynki rozsączające) - 1250 szt.

Kanały kanalizacji sanitarnej - 363,0 mb

Inne prace na sieciach.

Urząd Miasta Świdwin - 16.01.2013.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej w Świdwinie.

Zakres inwestycji: - roboty budowlano montażowe.

Sieć kanalizacji sanitarnej (łącznie) - 1113,0 mb

Przyłącza kanalizacji sanitarnej (łącznie) - 382,5 mb

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej (łącznie) - 3566,0 mb

Sieć wodociągowa (łącznie) - 5178,0 mb

Przyłącza wodociągowe - 555,5 mb

Inne prace na sieciach wodociągowo - kanaliazcyjnych.

Gmina Stargard Szczeciński 17.08.2012.

Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego:

Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński - Budowa Systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie - system Stargard Szczeciński ciąg 1 - Koszewo, Koszewko do Wierzchląd - Gmina Stargard Szczeciński.

ODRABUD - 30.12.2011.

Prace wodociągowo kanalizacyjne przy budowie "Stacji Paliw LOTOS wraz z obiektami towarzyszącymi, oraz restauracją na terenie MOP II Wysokoa - Zachód"

Zakres robót:

Sieć kanalizacji deszczowej (łącznie)- 2103,0mb

Sieć kanalizacji sanitarnej - 153,0mb

Sieć wodociągowa (łącznie) - 1301,0mb

Montaż skrzynek rozsaczajacych - 1270 szt.

Inne prace na sieciach.

 

MPGK Stargard - 10.02.2011.

Rok 2010 zakończyliśmy realizując zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłaczami do budynków mieszkalnych, oraz przepompownią scieków przy ul. Głównej w Stargardzie Szczecińskim."

W ramach kontraktu wybudowaliśmy łacznie  472,4 mb kanalizacji, oraz przepompownię ścieków.

OISW - 10.02.2011.

Rok 2012 zamkneliśmy kontraktem z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim.

Gmina Dolice - 08.12.2010.

Budowa sieci wodociągowej w obrębie Żalęcino i Szemielino Gmina Dolice.

Zakres robót:

- budowa sieci wodociągowej Ø110PVC - 1731,00mb

MPGK Stargard 05.11.2010.

W wyniku wygrania przetargu, w lipcu 2010r. podpisaliśmy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim na wykonanie wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ciągu ul. Mickiewicza. 

Prace prowadziliśmy w sposób nie powodujący przerw w dostawie wody dla mieszkańców w okresie letnim 2010r.
Zakres prac między innymi obejmował ułożenie:

 • - Ø160 o łącznej długości 191,03 mb 
 • - Ø63 o łącznej długości 8,03 mb 
 • - Ø40 o łacznej długosci 107,96 mb

MPGK Stargard - 13.10.2010.

W wyniku wygrania przetargu w czerwcu 2010r. podpisaliśmy umowę z Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim na wykonanie wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ciągu ul. Szczecińskiej. 

Prace prowadziliśmy w sposób nie powodujący przerw w dostawie wody dla mieszkanców w okresie letnim 2010r.
Zakres prac między innymi obejmował ułożenie:

 • - Ø160 o łącznej długości 699,7 mb 
 • - Ø110 o łącznej długości 22,7 mb
 • - Ø63 o łącznej długości 50,8 mb 
 • - Ø40 o łacznej długosci 480,6 mb

BW S.C. A. Wydrych, W. Sobczak. - 10.08.2010.

Wiosną 2009 podpisalismy z Firmą BW S.C. A. Wydrych, W. Sobczak z siedzibą w Szczecinie umowę na wykonanie:

"Sieć wodociagowa, kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna wraz z przyłączami do 127 działek w miejscowości Kobylanka -Jęczydół-Morzyczyn gm. Kobylanka" - osiedle Nowy Horyzont.

Weszliśmy na plac budowy 11 maja 2009r, a już 31 lipca zakończyliśmy zadanie.

Prace obejmowały:

Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami:

 • - budowa kanalizacji grawitacyjnej Dn200 PCV - 3877,0 mb
 • - montaż studni Dn1000 typu BS - 75 szt.
 • - Budowa przyłączy kanalizacyjnych 127 szt. z rur Dn160 - 1035,0 mb

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami:

 • - budowa sieci wodociągowej dn225 PCV ciśnieniowej - 1842,0 mb
 • - budowa sieci wodociągowej Dn160 PCV ciśnieniowej - 606,0 mb
 • - budowa sieci wodociągowej Dn110 PCV ciśnieniowej - 2316,0 mb
 • - budowa przyłączy wodociągowych 127 szt. z rury PE32 - 1062,0 mb
 • - montaż hydrantów nadziemnych z wyposażeniem Dn80 - 18 szt.
 • - montaż studni wodomierzowych wraz z wyposażeniem Dn1000 - 127 szt.

Sieć kanalizacyjna tłoczna:

 • - budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej z rury PE110 - 2152,0 mb
 • - montaż studni rewizyjnych Dn1200 typu BS wraz z wyposażeniem - 4 szt.
 • - montaż tłoczni ścieków firmy Hydro Vacuum Dn2500 - 1 szt.

Budowa dróg dojazdowych i ogrodzeń:

 • - budowa drogi dojazdowej, oraz placu manewrowego do tłoczni ścieków z kostki brukowej - 526,0 m2
 • - budowa ogrodzenia tłoczni ścieków - 36,0m
 • - budowa ogrodzenia całej budowy z siatki leśnej - 950,0m

ODRABUD - 18.06.2010.

Prace wodociągowo kanalizacyjne w ramach budowy stacji Shella na ul. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu.

Zakres robót:

1. Wykonanie sieci wodociągowej żeliwo sferoidalne Ø300 łączących dzielnicę Pokrzywno z Szczepankowo - 526,0 mb

2. Wykonanie przecisku pod drogą krajową Ø500 - 48,0mb

3. Przyłącze wodociągowe PE Ø110 - 15,0mb

4. Instalacja wodociągowa PE Ø75 - 45,0mb

5. Kanalizacja sanitarna PCV Ø160 - 35,0mb

6. Szambo betonowe o pojemności 10m3 - 1 szt.

7. Kanalizacja deszczowa PCV Ø400, Ø315, Ø200, Ø160 - 974,0mb

8. Przepompownie wód deszczowych wraz z uzbrojeniem - 1 szt.

9. Montaż separatorów firmy Ecol-Unicol - 2 szt.

10. Montaż osadnika firmy Ecol - Unicol - 1 szt.

11. Montaż studni kanalizacyjnych Ø1200 - 43 szt.

12. Montaz wpustów ulicznych - 32 szt.

DARKAT - 30.12.2009.

Wykonanie Sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z budową drogi dojazdowej na terenie Zakladu Produkcji Biopaliw "REM" w Nowogardzie.

Zakres robót obejmował:

Sieć wodociągowa - 1127,0 mb

Sieć kanalizacji deszczowej - 2457,0 mb

Montaż skrzynek rozsączajacych  - 1096 szt.

i inne prace na sieciach wg. referencji.

 

MPGK Stargard - 24.02.2009.

w Lutym 2009 roku otrzymalismy referencje od MPGK Stargard Szczeciński za wykonanie pod koniec roku 2008 nowego odcinka sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami przy jednej z głównych ulic miasta. Prace prowadzone były w bardzo trudnych warunkach, duży ruch pieszych i pojazdów, krótki dzień, ciężkie warunki pogodowe.

Prace obejmowały:

 • Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ulicy Niepodległości do istniejacej kanalizacji w ulicy Niepodległosci  - 182 mb.
 • Budowę 6 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w ul. Niepodległości z łącznej długości 20,0 mb. 
 • Budowę odcinka sieci wodociągowej spinającej ul. Niepodległości z ulicą Leśmiana długości 230,0 mb. 
 • Budowę 6 sztuk przyłączy wodociagowych w ul. Niepodległości o łącznej długosci 15 mb.

Pomimo wszystkich przeszkód zakończyliśmy prace w terminie udzielając na roboty gwarancji 36 miesięcy.

MOSTAR - 10.02.2009.

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR, zleciło naszej firmie w ramach prowadzonych przez siebie prac bardzo odpowiedzialne prace mające wpływ na całość inwestycji. W ramach rozbudowy mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej Nr 6 na odcinku Szczecin – Koszalin w miejscowości Rzesznikowo, wykonaliśmy wszystkie prace związane z rozłożeniem sieci wodnych. Prace prowadziliśmy etapami harmonizując je całkowicie z postępem prac na budowie. Ogólne warunki były bardzo trudne z powodu dużego poziomu wód gruntowych.

Prace obejmowały:

 • Sieć wodociągową PEHD Ø110   – 229,0 mb.
 • Przyłącza z rury PEHD Ø32 – szt. 2/10 mb.
 • Kanalizację deszczową PVC Ø200 – 25,0 mb.
 • Studnie kanalizacyjne      Ø1000 – 2 szt
 • Przewiert sterowany pod rzeką rura PEHD Ø200 – 22,0 mb.
 • Przewiert sterowany pod drogą krajową Nr 6 w dwóch miejscach z rury PEHD Ø200 – 34,0 mb.
 • Montaż zaworów napowietrzająco – odpowietrzających – 2 szt.
 • Montaż zasuw DN 100 HAWLE – 8 szt.

COMPARPOL II - 25.08.2008.

Od lutego do czerwca 2008 roku wykonaliśmy dla dla firmy COMPARPOL II zlecenie:

UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMPLEKS 989 W MIEJSCOWOŚCI MOSTY

Prace obejmowały:

 • Przygotowanie placu pod budowę oczyszczalni wycinka drzew oraz rozebranie nawierzchni asfaltowej.
 • Kanalizacja deszczowa Ø315    - 66,0 mb
 • Kanalizacja deszczowej Ø250   - 128,0 mb
 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna Ø200   - 1979,0 mb
 • Wykonanie studni chłonnych z kręgów Ø2000  - 6 szt.
 • Montażu separatorów   - 4 szt.
 • Przepompownie ścieków wraz  z montażem oczyszczalni ścieków i wykonaniem 65 m drenażów   - 1 kpl.
 • Wykonanie studni z kręgów betonowych Ø1000   - 9 szt.
 • Wykonanie wpustów ulicznych   - 7 szt.
 • Remont studni wraz z wymianą włazów   - 37 szt.
 • Wykonanie drogi dojazdowej, placu z kostki brukowej oraz zieleńca wraz z ogrodzeniem oczyszczalni - 360m2
 • Wykonanie zieleńca wraz z ogrodzeniem oczyszczalni - 240m2 

Na wszystkie prace udzieliliśmy gwarancji 36 miesięcy.